VitaBiodanza stopt voorlopig vanwege Covid-19 richtlijnen

VitaBiodanza stopt voorlopig vanwege Covid-19 richtlijnen  

Op 5 november j.l. zijn nieuwe maatregelen afgekondigd als gevolg van de sterk stijgende corona besmettingscijfers. Ook voor de danssector geldt nu dat dansers ouder dan 18 jaar een corona toegangsbewijs moeten tonen. Dit is beschreven in zowel het > Basisprotocol van de danssector als geheel >, als in het > Biodanza protocol > van mijn beroepsvereniging VBN.

Ik ben het daar mee eens: tijdens het dansen is er nauw (fysiek) contact gedurende langere tijd, waardoor de kans op besmetting reëel is. Dit houdt in dat ik aan mijn cursisten moet gaan vragen om bij binnenkomst hun CTB te tonen. Ik weet dat een aantal cursisten om voor hen persoonlijke reden niet is ingeënt. Zij zouden zich dan vóór iedere les moeten laten testen. Niet iedereen wil dit doen; ieder mag voor mij daarin de eigen verantwoordelijkheid nemen.  

Dit betekent dat ik als een soort rechter sommige cursisten wél mag toelaten, en andere niet. Dat voelt voor mij niet goed: het staat haaks op dat waar biodanza voor mij voor staat namelijk dat iedereen erbij hoort, dat we geen onderscheid maken tussen ‘goed’ en ‘fout’ en dat we zorg dragen voor elkaar.  

Na lang wikken en wegen heb ik daarom besloten om voorlopig geen VitaBiodanza lessen aan te bieden. Tot iedereen weer welkom is, ongeacht persoonlijke keuzes rondom vaccinatie. Zodra de maatregelen versoepeld worden, start ik weer met lesgeven.  

Hartegroet, Marie-José