Wat is biodanza – achtergrond

Wat is biodanza eigenlijk?

Het is een dans-georiënteerde methode van oefeningen met beweging, muziek en ontmoetingen in een veilige omgeving. Een traject voor het versterken van mogelijkheden om vitaal en gezond te worden en te blijven, en voor persoonlijke groei en bewustzijn.

In Nederland zijn zo’n 150 docenten wekelijks actief met meer dan 200 groepen. Wereldwijd zijn er in bijna alle landen van de wereld biodanza groepen en opleidingen, met name in Zuid-Amerika en Europa.

De 5 levensgebieden van biodanza

Iedere mens heeft in zijn of haar leven kwaliteiten gekregen. Sommige zijn ontwikkeld, andere zijn onderdrukt, niet bewust, onbekend of niet gebruikt. Vitaliteit, creativiteit, affectiviteit, seksualiteit, transcendentie zijn enkele van die kwaliteiten die potentieel -in oorsprong-  aanwezig zijn. Het traject van biodanza helpt je deze natuurlijke potenties te ontdekken, te versterken en meer te integreren in je leven. In de wekelijkse lessen worden deze thema’s iedere keer weer gestimuleerd en verder ontwikkeld. We noemen deze kwaliteiten de 5 levensgebieden of lijnen van Vivencia (het beleefde moment op lichamelijk en gevoelsgebied).

  1. Vitaliteit is gezondheid, vreugde, de impuls om te willen leven, levenslust, krachtig kunnen bewegen. Het leven met energie tegemoet te treden en een goede balans te vinden tussen actie en rust. Vanuit vitaliteit kun je uitreiken naar wat je nodig hebt en verlangt in het leven.
  2. Seksualiteit en sensualiteit horen bij ieder aspect van het leven. Het gaat om vreugde kunnen ervaren via de zintuigen, het vermogen te geven en te ontvangen, seksueel genot. Seksualiteit heeft te maken met ontdekken en wakker maken van het vermogen plezier te hebben en te genieten in onszelf en het kunnen voelen van verlangen. In Biodanza worden deze levensaspecten op zachte wijze herontdekt: je lichaam is vriendelijk en teder, het bezit een prachtige harmonie, het is mooi van zichzelf.
  3. Creativiteit is expressie geven aan jouw leven, het is vernieuwing, fantasie, iets maken. Creativiteit heeft te maken met het vermogen om een eigen persoonlijk antwoord te geven op verschillende levenssituaties. Het vermogen om jezelf te zijn, puur en spontaan. De natuurlijke creativiteit wordt soms onderdrukt door de beschaving en cultuur. In biodanza wordt deze kwaliteit juist gestimuleerd en mogelijk gemaakt.
  4. Affectie is ons natuurlijk vermogen tot liefhebben. Als we anderen ontmoeten hebben we deze kwaliteit nodig om genegenheid te kunnen geven en ontvangen. Empathie maakt dat we ons kunnen verplaatsen in een ander. Affectiviteit is contact, verbinding, tederheid. Met affectiviteit bedoelt Rolando Toro een toestand van diepe genegenheid voor andere menselijke wezens, die gevoelens van liefde, vriendschap, altruïsme en solidariteit kan oproepen, evenals moederlijke en vaderlijke gevoelens. Het genieten van vriendschap, het delen met elkaar en het respecteren van elkaar. Mens zijn met elkaar.
  5. Transcendentie helpt je je ego te kunnen overstijgen en hogere niveaus van integratie te bereiken met de mensheid, de natuur, met alles wat leeft. Te voelen dat je deel bent van het grotere geheel. Het is de toestand van bewustzijnsverruiming: de alles overtreffende ervaring van de eenwording met de Kosmos, een mystieke extase.

Door in de biodanza lessen intensief te werken met vivencia’s en deze vijf lijnen van vivencia, krijg je toegang tot jouw persoonlijke mogelijkheden.

Hoe is het ontstaan? De grondlegger - Rolando Toro

Rolando Toro Araneda (1924-2010) was de grondlegger van het Biodanza System.

Hij werd in 1924 geboren in Chili en 1964 studeerde in 1964 af aan de School of Psychology, het Pedagogisch Instituut van de Universiteit van Chili. Daar werkte hij vanaf 1965 als universitair docent aan het Centrum voor Antropologische Medische Studies. In dat jaar deed hij onderzoek met muziek en dans met psychiatrische patiënten in het Psychiatrisch Ziekenhuis van Santiago. Hij deed daarbij onderzoek naar het onbewuste en verschillende staten van bewustzijn. Dat leverde hem een benoeming op als hoogleraar aan de Inter-Amerikaanse Open Universiteit in Buenos Aires in Argentinië.

Tussen 1968 en 1973 begon hij zijn eerste ervaringen op te doen met biodanza (op dat moment nog psychodanza genoemd). Hij paste dit systeem toe op de Universiteit en in het psychiatrisch ziekenhuis van Santiago, Chili. In 2001 is hij voorgedragen voor de Nobelprijs voor de Vrede voor zijn werk met biodanza over de afgelopen 40 jaar.

Rolando Toro was ook dichter en schilder. Hij publiceerde vele gedichten en psychotherapie boeken. Volgens hem was poëzie zijn meest intieme beroep.

Later woonde hij in Chili, Argentinië, Brazilië en Italië. Hij overleed op 16 februari 2010 in zijn geboorteland Chili. Hij is 85 jaar geworden.