Blog les 18 aug: ‘Dor hout – waarom aandacht voor anderen?’

Blog les 18 aug: ‘Dor hout – waarom aandacht voor anderen?’

Vrienden  

Aandacht voor anderen. Dat was het thema van de > VitaBiodanza les van afgelopen dinsdagavond 18 augustus > . Anderen, daar zit het woord ‘ander’, anders in. Anders dan jij bent. Voor een deel vinden we dat prettig. Als mensen anders zijn dan wij kunnen we van die anderen leren. Dan kunnen we nieuwe kwaliteiten leren, nieuwe ervaringen opdoen, nieuwe inzichten krijgen. Daar kunnen we ons voordeel mee doen. Daarom vinden we dat fijn. Dan ziet ons onderbewuste hen als onze vrienden. Mits die anderen wel een beetje op ons lijken. Ze moeten wel wat overeenkomsten hebben met ons, dan is het niet bedreigend. We willen onszelf in anderen herkennen.

Vijanden

Maar als anderen teveel van ons verschillen zien we hen als onze vijanden en worden ze bedreigend. Dat is al honderdduizend jaar zo. Mensen die niet duidelijk tot onze stam behoorden zagen we als mogelijk gevaar. Dat is een overleef instinct. We kijken daarbij heel snel naar uiterlijke kenmerken want die vallen het eerste op. Met name die kenmerken die heel duidelijk verschillen met die van ons. Zoals huidkleur, kleding, taal.

Dor hout?

Het ligt eraan hoe we daarin zijn opgevoed en wat de waarden en normen zijn uit onze cultuur. Op basis daarvan beoordelen en veroordelen we vaak. Als anderen onze normen en waarden of onze levensstijl bedreigen zijn we snel geneigd die anderen af te schrijven. Mij viel dat vorige week extra op in de discussie rondom ‘dor hout’. Een groep mensen voelde zich door de corona maatregelen bedreigd in hun levensstijl en gingen op zoek naar schuldigen. Ze kwamen uit bij de ouderen en kwetsbaren in de maatschappij. Er werd geroepen dat ze dan maar weg moesten. Ik denk dat dit makkelijk is als je niet weet over wie je het hebt. Als je anderen over één kam scheert, een conclusie trekt die niet gebaseerd is op werkelijk contact en meent dat jij beter bent dan die ander, of meer recht hebt om te leven dan die ander.

Wereldwijd thema

Ook op deze discussie is niets nieuws onder de zon. Met name in de jaren 30 tot 60 van de vorige eeuw was dit een wereldwijd thema. Ik ben bezig met het schrijven van mijn scriptie en ben me aan het verdiepen in de levens van Mahatma Gandhi, Martin Luther King jr. en Nelson Mandela. Ook in die tijd was het heel normaal om andere groepen mensen te zien als minderwaardig, hen te vernederen, geen rechten te geven en macht te misbruiken. Het nazi regime in Duitsland en de Ku Klux Klan in Amerika waren daar uitwassen van.  

Vooroordelen bijstellen

Maar dat is nog steeds niet over. Ook nu nog zien we dat mensen gediscrimineerd worden en weg gezet worden als minderwaardig of nutteloos. Het is voor veel groepen mensen makkelijk om zo te reageren als die mensen niet in hun dagelijkse leefomgeving zijn. Werkelijk contact maken, in verbinding komen, aandacht geven, geeft meestal een andere ervaring waardoor we onze vooroordelen bijstellen.

Biodanza nodigt je uit

Dat geldt niet alleen voor anderen, dat geldt ook voor onszelf. Het is makkelijk te oordelen als het een ver van mijn bed show is. Bijvoorbeeld: hoe willen we reageren als anderen in de biodanza groep komen? Mensen met een andere achtergrond, ander gedrag, een andere levenservaring: zijn die welkom? Biodanza biedt daar juist een uitnodiging in. Veel oefeningen gaan over respect, afstemmen, het mooie zien in die mens en je daarmee te verbinden en nieuwe ervaringen op te doen.

Het Biocentrisch Principe en gelijkwaardigheid

Al die oefeningen komen vanuit de belangrijkste pijler van biodanza namelijk het Biocentrisch Principe. Rolando Toro, de grondlegger van biodanza, heeft dat ontwikkeld in de jaren 60 naar aanleiding van de gruwelijkheden in de Tweede Wereldoorlog waar hij in Chili van gehoord had. Dat Biocentrisch Principe staat voor gelijkheid tussen alles wat leeft. We zijn allemaal gelijk aan elkaar vond hij, gelijkwaardig aan elkaar. Alles in het leven is verbonden met elkaar in de eeuwige dans van het leven. Niets en niemand is een beetje meer gelijk dan iets of iemand anders. Alles op deze wereld en dit universum is gemaakt van sterrenstof, en daarom zij ook alle mensen gelijk aan elkaar en met elkaar verbonden. Als we anderen veroordelen, veroordelen we onszelf. Als we anderen als minderwaardig zien, zien we onszelf als minderwaardig; als we vinden dat anderen het leven niet verdienen, verdienen we dat zelf ook niet. En als we anderen vergeten, vergeten we onszelf. Ubuntu, daar had ik het vorige maand over: ‘Ik ben omdat wij zijn’.

Anderen het licht gunnen

Als we vriendelijk zijn tegen anderen, zijn we ook vriendelijk tegen onszelf. Als we anderen accepteren, accepteren we onszelf. Als we aandacht geven aan anderen, geven we tegelijkertijd aandacht aan onszelf. Als we anderen het licht gunnen, zetten we onszelf ook in het licht. In dat licht is niemand meer of minder dan anderen en zijn anderen niet meer of minder dan wij. Aandacht aan anderen geven maakt dat zij kunnen groeien in de liefdevolle verbinding die jij met hen legt en jij kan daar ook weer in groeien. Daar nodig ik je dinsdag avond voor uit.

Welke groep mensen zou jij met name aandacht willen geven en in het licht zetten?

De VitaBiodanza groep in Sittard is weer open voor nieuwe deelnemers. We zijn begonnen met de zomercursus van 10 lessen ‘La Dolce VitaBiodanza’. Je kunt nog meedoen! Meld je voor 3 proeflessen voor €35,- (normaal €51,-) aan via https://vitabiodanza.nl/aanmelden/ Je bent van harte welkom, tot dan(s)!

Wil je ook biodanza doen en woon je niet in (de omgeving van) Sittard? Kijk op de site van de > VBN (Vereniging Biodanza Nederland) >  voor een docent of groep bij jou in de buurt!