Blog les 14 sept: Dans met jouw Natuur

Blog les 14 sept: Dans met jouw Natuur

Vorige week hebben we gedanst met het thema ‘Dans met de Natuur’. Met de instincten van:

  •  het beschermen van jouw territorium,
  • van vechten en vluchten,
  • van rustig worden na inspanning,
  • van zwerven en nieuwe werelden ontdekken,
  • het instinct van wortelen in de gemeenschap,
  • en van koesteren van de ander.

Gisteravond zijn we daar mee verder gegaan.

Vluchten, vechten en verstarren

Instincten komen niet van buitenaf, die zitten in ons lijf geworteld. Heel diep in ons systeem, en ze zijn bedoeld zijn om ons te helpen overleven. Het is een oud deel van ons brein dat heel nauw samenwerkt met ons lichaam en onze emoties. Als er hersen-beschadigingen zijn, bijvoorbeeld door dementie, zijn onze instincten het laatste dat wordt aangetast. Zo belangrijk zijn ze. Ze besturen onze behoeften, onze emoties en onze lichamelijke verlangens om te kunnen leven. De belangrijkste basisinstincten kennen we allemaal wel: vluchten, vechten, en verstarren.

Grenzen bewaken

Die instincten zijn er niet zo af en toe, ze werken voortdurend op de achtergrond. Of in de ondergrond als je dat zo wil zeggen. Ze leveren ons kracht op om bijvoorbeeld ons territorium te beschermen of onze grenzen te bewaken. Daar heb je duidelijkheid en kracht voor nodig, niet alleen met woorden, vooral in je lichaamstaal. In mijn puberteit was ik een heel lief meisje en vond ik het moeilijk om boos over te komen en in mijn kracht te gaan staan. Dat zat niet zo in de vrouwenlijn in de familie. Als ik al iets zei, zei ik dat veel te lief en vriendelijk, dus mijn “nee” was niet echt overtuigend. Daardoor liet ik heel makkelijk over mijn grenzen gaan. En zo was ik een makkelijk slachtoffer voor pesters. Dat is behoorlijk veranderd. Toen ik trainingen ‘Omgaan met grensoverschrijdend gedrag’ ging geven, en trainingen Zelfverdediging. Mijn “nee” is nu echt een “nee”, dat hoef ik niet eens meer te zeggen, dat gaat via mijn lichaamstaal, vraag maar aan mijn kinderen.

Tegenpolen

Instincten zijn niet altijd maar groot en fel en heftig. Ieder instinct heeft een tegenpool, die een ander gevoel of emotie vertegenwoordigt. En in die bipolariteit is de balans in jou belangrijk. Bijvoorbeeld het instinct van:

  • actie in combinatie met het instinct van rust.
  • Het instinct van vechten samen met het instinct van beschermen.
  • Het instinct van thuis te blijven, van nestelen en koesteren vult het instinct van zwerven en ontdekken aan.

Uit je comfortzone                                                                                                                                                             

Uit je comfortzone stappen en nieuwe ervaringen opdoen. Hadden we dat in de prehistorie niet gedaan dan woonden we nu nog allemaal in Afrika. Ieder van ons heeft eigen kwaliteiten om de instincten tot uitdrukking te brengen. We kunnen elkaar daar prima in ontmoeten en aanvullen. We hebben onze eigen instincten en die van elkaar gisteravond ontdekt en er mee gedanst.  

De dieren en de elementen

De komende 10 lessen gaan we dieper in op het thema dansen met de natuur. Met name de verbinding tussen de natuur buiten ons en de natuur binnen in ons. Rolando Toro, de grondlegger van biodanza, heeft de belangrijkste instincten gekoppeld aan 4 dieren en aan de 4 elementen. Iedere les gaan we dansen met een ander dier. Die 4 dieren horen bij elkaar en ze vullen elkaar aan. Als je ze alle 4 in je leven herkent, is er balans in jou. De 4 dieren stellen karaktereigenschappen, vaardigheden voor die verbonden zijn met jouw instincten. We gaan dansen met de kwaliteiten en de instincten van het nijlpaard, de tijger, de slang en de reiger.

Red ook jouw innerlijke jungle                                                                       

Respecteer het dier in jou. Want het is dus niet de bedoeling dat je alleen de dieren buiten jou redt. De dieren binnenin jou hebben ook jouw aandacht nodig: het is jouw inwendige jungle. Rolando Toro stelde bij ieder dier een element van de natuur en het leven voor. Met die elementen bedoel ik aarde, vuur, water en lucht. We gaan de 4 dieren en de 4 elementen dit najaar verkennen tot aan de kerstvakantie.

Welk instinct leeft volgens jou vooral de tijger? Of in de slang? Het nijlpaard en de reiger? Zou jij die kwaliteiten ook in jouzelf hebben? Durf je ze tot uitdrukking te brengen?

Ben je naar aanleiding van dit blog nieuwsgierig geworden? Je kan nog steeds meedoen met de Zomercursus ‘Vier de Zomer, Dans het Leven’. Meld je graag even tevoren voor 3 proeflessen voor €35,- (normaal €51,-) aan via 06-20826410. Meer informatie vind je op https://vitabiodanza.nl/aanmelden/

Je bent van harte welkom, tot dan(s)!