9 oktober: ‘Mij-Zelf-Zijn’

‘Mij-Zelf-Zijn’ is het thema van maandag 9 oktober.  

Mij-zelf-zijn. Eigenlijk 3 woorden. Mij, Zelf en Zijn.  ‘Mij’  heeft te maken met het ‘ik’, met identiteit. Jouw  persoonlijkheid, jouw unieke eigenheid. ‘Zelf’ heeft  meer te maken met al jouw kwaliteiten die jou maken  tot die ene unieke mens. Een mens van waarde. En ‘Zijn’: aanwezig zijn, present zijn in het hier-en-nu. Dat was het thema van vorige week.

Mij-zelf-zijn speelt zich  af op 4 gebieden: lichamelijk, emotioneel, mentaal en sociaal. Het gaat erom of die 4 gebieden een beetje in balans zijn met elkaar. Buitengebied van lichamelijk en gedrag, en binnengebied in gevoelens en gedachten. Yang en Yin, in jezelf verenigd.

Vrijwel alle dansoefeningen in de les zijn bedoeld om deze gebieden van doen-voelen-denken met elkaar te integreren. Om jouw gezonde delen, jouw zélf, jouw kwaliteiten te versterken. Dat is groei: jouw kwaliteiten verder tot bloei te laten komen. Rolando Toro, de grondlegger van Biodanza, noemde dat het ‘genetisch potentieel’. Om wat in aanleg aanwezig is vanaf dat je nog kind was, soms nog of weer verborgen, te versterken. Zodat je alles wie en wat je bent kunt accepteren en daar trots op kunt zijn als je in de spiegel kijkt. Waardoor je jezelf waardevol vindt. Dat is het uiteindelijke doel. Zodat jij die mooie mens die je al bent nóg meer kunt laten zien. In jouw kracht durft te staan.

Dat roept soms wat op bij anderen. En dan is het de uitdaging om bij jezelf te blijven, te voelen wat het met jou doet en wat jouw behoefte is. Te luisteren naar jezelf en erop te vertrouwen dat het goed is. Dat jij helemaal goed bent zoals je bent en dat je dat aan anderen durft te laten zien. De mooie mens die jij bent. Mij-zelf durven zijn. Daar gaan we mee dansen.

Ik nodig jullie uit om jezelf te zijn!

Tot maandag, tot dan(s)! Marie-José

06-208 26 410

Dit lesthema kun je terugvinden op mijn Facebookpagina: https://www.facebook.com/vitabiodanza/