6 gewoonten van empathische mensen

Empathie is het vermogen om vanuit je hart je in te leven in de gevoelens van een ander. Compassie, dankbaarheid en dienstbaarheid zijn een aantal eigenschappen die bij empathische mensen passen.

Als jou iets overkomt door een ander dat jou raakt, probeer dan uit de veroordeling te blijven en te begrijpen waarom hij of zij dit deed. Besteed even aandacht aan de ander. Wat er gebeurd is in diens leven, wat de behoefte van de ander was. Welke les brengt het jou wellicht? In plaats van te bestraffen kan het jou én de ander ook heling en groei brengen.

In > het filmpje > worden 6 eigenschappen van hoog-empathische mensen belicht. In > dit artikel > wordt empathie nader uitgelegd.